Groene Kade & Spoorpark - Spoordok Leeuwarden (nog niet gerealiseerd)

Measures heatstress

ENERGY (mitigation)

Biodiversity

Air and noise pollution

Blue-Green Solutions

Physical Activity

Created at: 10 Feb 2023

Description

De gemeente Leeuwarden stelt ten doel het haast desolate Spoordok gebied te herontwikkelen tot woon-werkgebied dat antwoorden biedt op grote maatschappelijke opgaven, een aanvulling is voor de stad is en laat zien wat Leeuwarden in huis heeft.

De gebiedsvisie van de herontwikkeling van dit gebied is gebaseerd op zes principes. Eén van deze principes is "Stad en land verbinden". De locatie van het Spoordok gebied biedt kansen als verbinder tussen stad en land.

De Groene Kade (tegen de Harlingervaart) moet een statement worden door de grote schaal van open, groene ruimte.

Het Spoorpark moet slim gebruik van de ruimte maken, door een een parkeerhub te overdekken. Vanaf de noordzijde zal men het park omhoog kunnen lopen voor een fraai uitzicht over Spoordok, Leeuwarden en het buitengebied. Daarnaast zal het park als barrière tussen het spoor en Spoordok fungeren.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Ruben Matahelumual

• Submitted 462 projects
• Expert at Climate events - learning from trouble
• Germany

View all 462 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →