Energie experience entrance

ENERGY (mitigation)

Created at: 07 Jan 2019

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

EnTranCe | Centre of Expertise Energy Samen maken we de duurzame energievoorziening van morgen

EnTranCe, Centre of Expertise Energy draagt als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan een robuuste, veerkrachtige en duurzame energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleren we duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, studenten, maatschappelijke organisaties en overheden. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streven we naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 1883 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1883 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Energy (Climate Mitigation) projects →