zon op water bij zuivering RIvierenland, Weurt (Innovatie Zon op Water INNOZOWA)

Floating Urbanisation

Floating Solar

Created at: 10 Jan 2020

Description

Photovoltaic (PV) technology has the potential to be integrated on many surfaces in various environments, even on water. Modeling, design, and realization of a floating PV system have more challenges than conventional rooftop or freestanding PV system. In this work, we introduce two innovative concepts for floating bifacial PV systems, describing their modeling, design, and performance monitoring. The developed concepts are retractable and enable maximum energy production through tracking the Sun. Various floating PV systems (monofacial, bifacial with and without reflectors) with different tilts and tracking capabilities are installed on a Dutch pond and are being monitored. Results of the thermal study showed that partially soaking the frame of PV modules into water does not bring a considerable additional yield (+0.17%) and revealed that floating PV modules experience higher temperature special variance compared with land‐based systems. Observations showed that the birds' presence has a severe effect on floating PV performance in the short term. Electrical yield investigation concluded that due to low albedo of inland water areas (~6.5%), bifacial PV systems must have reflectors. One‐year monitoring showed that a bifacial PV system with reflector and horizontal tracking delivers ~17.3% more specific yield (up to 29% in a clear‐sky month) compared with a monofacial PV system installed on land. Ecological monitoring showed no discernable impacts on the water quality in weekly samplings but did show significant impacts on the aquatic plant biomass and periods of low oxygen concentrations.


Samenvatting (Dutch description)

Opening pilotinstallatie 20 september 2019 in Weurt

Na twee jaar hard werken is de pilotintallatie INNOZOWA oftewel INNOvatieve ZOn-pv op WAter opgeleverd. Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier zonne-energie op water gewonnen.

Waterschap Rivierenland wil innoveren om energietransitie en waterbeheerdoelen met elkaar te verbinden. Zonne-energie is een belangrijke duurzame energiebron die fossiele brandstoffen kan vervangen. De ontwikkeling van zonnepanelen staat dan ook niet stil. Echter, de plaatsing van zonnepanelen op land loopt in Nederland tegen een grens aan. In een waterrijk Nederland wordt vanuit deze ruimtevraag gekeken naar het benutten van oppervlaktewater voor de plaatsing van zonnepanelen.

Dit is de reden waarom Waterschap Rivierenland dit project heeft opgezet. Samen met drie andere partijen -elk met hun eigen specialisme-, is gewerkt aan de energietransitie en waterschap energieneutraal 2030. Het resultaat van deze samenwerking is een nieuw model voor zon pv op water.

De innovatie biedt naast het halen van energiedoelstellingen ook kansen voor waterbeheer. Zo kunnen de drijvende zonnepanelen een meerwaarde bieden voor ecologie.

Met de uitkomsten van deze pilot verwachten de partijen voldoende data en ervaring te hebben om het project verder op te schalen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →