Drijvende zonnenpanelen Bomhofplas, Zwolle

Floating Urbanisation

ENERGY (mitigation)

Floating Solar

Created at: 01 Jul 2020

Description

BayWa re renewable energy GmbH build the 27.4-MWp Bomhofsplas floating solar farm on a sandpit lake in Zwolle, the Netherlands. The renewables unit of German diversified group BayWa AG (ETR:BYW6) expects to complete the 73,000-module project in under eight weeks. BayWa re has already built the 14.5-MWp Sekdoorn, the 8.4-MWp Tynaarlo and the 2.1-MWp Weperpolder floating solar arrays.


Samenvatting (Dutch description)

In de Bomhofsplas bij Zwolle is het grootste drijvende zonnepark van Europa gebouwd. Alle zonnepanelen bij elkaar hebben een oppervlakte van 18 hectare en levert energie aan minstens 8000 huishoudens. Het park is een initiatief van van de lokale coöperatie Blauwvinger Energie. Via energieleverancier Greenchoice wordt de stroom straks aan de huishoudens en bedrijven geleverd.

Efficiënt De constructie die wordt gebruikt is eenvoudig. De panelen worden op een een metalen frame gemonteerd die op plastic tonnen drijft. Op die manier ontstaat een vlot. Zonnepanelen die drijven op water leveren gemiddeld meer stroom op dan panelen in een weiland of op een dak. Dat komt omdat de ligging vaak gunstiger is. Het zonlicht kan optimaal worden gebruikt.

100.000 zonnepanelen Er zo'n 100.000 panelen geplaatst die zeker 25 jaar mee. De elektriciteit van de panelen gaat naar een verdeelstation in Hessenpoort. De kabels daar naar toe worden binnenkort aangelegd. Rond het voorjaar moet het zonnepark operationeel zijn.

Ecologie De Bomhofsplas is een zandafgraving die op sommige plekken 35 meter diep is. Er bestaat een vrees dat het ecologie-systeem in het water door de zonnepanelen wordt verstoord omdat er veel minder zonlicht op het water schijnt. Volgens Blauwvinger Energie is daar nauwelijks sprake van. Tussen de panelen door zou er nog genoeg licht komen en de panelen zelf laten zonlicht door. Om zeker te weten welke invloed de panelen hebben op de waterkwaliteit zal er onderzoek naar gedaan worden. Effect drijvende zonnepanelen op waterkwaliteit Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om, in 2025 respectievelijk 2030, klimaat en energieneutraal zijn. Om deze doelstellingen te bereiken zijn ingrijpende maatregelen in onze energievoorziening nodig met uitdagingen zoals beperkte ruimte zodat drijvende zonneparken hoog op de agenda staan. Veel (internationale bedrijven komen met drijvende zonnepanelen1 als product maar lopen tegen vergunning verlening aan bij projecten. Er worden namelijk eisen gesteld (vanuit de Kader Richtlijn Water en natuurdoelen) omdat er over het effect van drijvende zonnenparken op milieu nog vrijwel niets bekend is. Een recente studie heeft een theoretische handreiking gegeven voor vergunningverlening en aanbevelingen voor praktijkonderzoek gegeven dat nodig is om de effecten van drijvende zonneparken op de waterkwaliteit en ecologie in beeld te brengen. Er zijn echter nog geen praktijkmetingen verricht, dit wordt met 2 MKBs en publieke partijen binnen deze KIEM HBO gerealiseerd met de voorgestelde methodiek: onderwater drones met sensoren en camera’s.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →