Drijvend Zonnepark Oosterwolde - Weperpolder

Floating Urbanisation

ENERGY (mitigation)

Floating Solar

Created at: 23 Jul 2020

Description

A 2.1MWp floating solar panel field covering around 1.5 hectares.


Samenvatting (Dutch description)

GroenLeven heeft een drijvende zonnebron gerealiseerd op een zandwinplas in Oosterwolde. Het revolutionaire drijvende systeem, bestaande uit meer dan 5.500 zonnepanelen, heeft een vermogen van 2,1 megawatt en levert genoeg groene stroom voor zo’n 500 huishoudens.

Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, kassen, boven zachtfruit en dus water.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Joey Koning

• Submitted 160 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 160 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →