Drijvend Zonnepark - Uivermeertjes

Floating Urbanisation

ENERGY (mitigation)

Floating Solar

Created at: 23 Jul 2020

Description

A 28 MWp floating solar panel field covering 17 hectares. To be build in 2020/2021.


Samenvatting (Dutch description)

GroenLeven is bezig met de ontwikkeling van een drijvende zonnebron op de Uivermeertjes, een waterplas nabij Deest in de gemeente Druten. Met 67.000 panelen zal het park, na realisatie, stroom opwekken voor wel 7.000 huishoudens. Het drijvende zonnepark is een voorbeeld in de energietransitie: de dubbelfunctie en lokaal staan centraal.

Ook de inpassing van het drijvende park op de Uivermeertjes is in overleg met belanghebbenden en landschapsarchitecten tot stand gekomen.

Er is gekozen voor verankering naar de bodem van de plas. Met een verankering aan de bodem, in plaats in de oevers, wordt de flora en fauna in deze oevers niet belast. De afstand naar de oever is op sommige plekken ruim 200 meter. We streven naar voldoende ruimte rondom het zonnepark. Voor het uitzicht, maar ook om ruimte te bieden voor de watervogels en de vissers. Door het plaatsen van biohutten, een soort kraamkamer voor vissen, wordt de visstand gestimuleerd.

Er zijn verschillende innovatieve technieken toegepast in dit drijvende zonnepark. Zo zijn er panelen geplaatst die licht doorlaten, naast de lichtstraten en de ruimte tussen de panelen. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk licht het wateroppervlak blijft bereiken. Daarnaast zorgt de constructie van de panelen voor veel stabiliteit, flexibiliteit en rendement. De ervaring leert, dat onze drijvende parken in Nederland goed bestand zijn tegen zwaar weer en stormen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Joey Koning

• Submitted 160 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 160 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →