Solars panels - Community centre Mozaiek

ENERGY (mitigation)

Created at: 01 Apr 2021

Description

Mozaiek is a community centre and is part of the development of the Campus area with a school, community centre, hocky fields, sports hall and paraking area. The rainwater in the area is processend by porous infiltration pies and swales. The sunlight is harvested by solarpanels on the roof. Applied are 364 panels of 290 wattpeak, The energyproduction is equal to the annual use by 25 housholds


Samenvatting (Dutch description)

Mozaiek is een wijkgebouw die behoort bij de ontwikkleing van het Campusgebied. Bij het gebied horen een VMBO-school, hocky-velden, een sporthal en het wijkgebouw met veel parkeerplaatsen. Het regenwater in het gebied wordt verwerkt door wadi's/infiltratievelden en vooral met poreuze betonnen infiltratieriolen. Het zonlicht wordt geoogst met behulp van zonnepanelen op het dak. Er zijn 364 panelen van 290 wattpeak geinstalleerd. Samen produceren ze 95.000 kwh, gelijk aan wat 25 huishoudens jaarlijks gebruiken. Het project is van energiecoöperatie Leur met als opdrachtgever gemeente Wijchen en Mozaiek.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Energy (Climate Mitigation) projects →